Multisport Scoreboard Standard

Multisport Scoreboard Standard 2.1

มันจะอนุญาตให้คุณเปลี่ยนร่างของคุณพิวเตอร์ให้เป็นเสมือน multisport scoreboard น
คะแนนผู้ใช้
5.0  (2 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
2.1.4 (ลองดู)
นักพัฒนา:
PC Scoreboards
Multisport Scoreboard Standard คือโปรแกรมนั้นจะอนุญาตให้คุณเปลี่ยนร่างของคุณพิวเตอร์ให้เป็นเสมือน multisport scoreboard น Multisport Scoreboard Standard คุณสมบัติต่างๆเป็นธรรมดาสำหรับใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ส่วนติดต่อ, ปล่อยให้เรื่องง่ายสำหรับควบคุมของทุกฟังก์ชันของคอมพิวเตอร์ scoreboard น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: